ugg trainers with fur Den Genetiske Koden

Alle organer er bygget opp av celler. F eks bestr bakterier bare av en celle, og menneskekroppen av mange milliarder celler. I cellen er det en oppskrift p hva som skal skje i cellen, f eks hvilke stoffer som skal lages, hvor de skal lages og nr. Nr cellen deler seg, fr de nye cellene med seg den helt samme oppskriften. Denne oppskriften er nedtegnet i store molekyler. Disse molekylene kopieres nr cellen deler seg, og kalles hovedsakelig for arvestoffet.

Arvestoffet kalles ogs for DNA. DNA er bygget opp av byggeklosser. Disse byggeklossene bestr av en sukkergruppe, fosfatgruppe og fire baser: adenin, cytosin, guanin og tymin. Tilsammen danner dette en stige, der stengene p siden er sukkerfosfatkjeder og basene danner forbindelsen mellom DNA trdene.

Celler fr sin form/virkemte pga bestemte proteiner. Det er proteinene, ogs kalt enzymer, som styrer de kjemiske reaksjonene i cellen. Et eksempel p dette er hormonene, som spiller en viktig rolle nr det gjelder utviklingen av mennesker, dyr og planter. Disse hormonene er proteiner. Det som skjer i cellen styres ved lage de rette proteinene.

Aminosyrer kan vi si er byggesteinene i proteiner. Det finnes 20 forskjellige aminosyrer, som kan settes sammen p mange forskjellige mter. Hvert protein har sin bestemte aminosyresammensetning.

Egenskapene til et protein bestemmes av:

hvilke aminosyrer det er bygget opp av

den tredimensjonale strukturen av proteinet

Det lages en kopi av DNA avsnitt

Kopien tas med ut i cytoplasmaet, som du ser p tegningen over. Originalen blir igjen i cellekjernen. Kopien kaller vi for RNA. RNA dannes ved at to DNA trder skilles i et bestemt omrde. Basene har n frie ender som binder seg med sukker fosfat enheter.

A, T, G og C binder seg sammen med U, A, C og G. Tymin er byttet ut med Uracil.

Sukker og fosfatrupper kobles sammen til en RNA trd.

RNA bindes til ribosomer(se tegningen over)

Rekkeflgene av basene blir lest av

RNA henter de aminosyrene som passer til hver av kodene

Aminosyrene kobles sammen til et proteinmolekyl, skjer etter oppskriften som RNA brakte med seg fra cellekjernen

Proteinene er laget ferdig, og transporteres til ulike steder i cellen.

DNA trder er kveilet opp rundt proteiner. Disse oppkveilede DNA molekylene er kromosomer. Mennesket har 46 DNA molekyler i kroppscellene, alts har mennesket 46 kromosomer.

Nr en celle skal dele seg, m DNA kopieres. De to trdene i DNA molekylet gr litt fra hverandre, nesten som en glidels som pnes. P enkelttrdene blir det en ny trd med de “motsatte” basene.

Her er en film fra YouTube, der vi ser mye av det du har lest om over.

Den genetiske koden er i hovedsak bygget opp av de samme stoffene i alt liv p jorden. Bare bakterier og arkebakterier har mindre avvik. Denne koden bestemmer hvordan proteiner skal bygges opp p grunnlag av RNA molekyler som igjen er “avtrykk” av DNA molekylene. DNA kan best av to trder med komplementre baser, hvor den ene koder for genet (templattrd) og den andre kalles den kodende trden. Templatet utgjr grunnlaget for produksjon av mRNA, som igjen translateres (oversettes) til proteiner.

Basene leses tre og tre, og hver triplettkombinasjon, skalte kodon, koder for en bestemt aminosyre. Tre av kombinasjonene koder ikke for noen aminosyre, men gir et brudd i aminosyrekjeden. Aminosyrekjeden kalles et peptid. Det er fire typer baser i RNA molekylet som forkortes U, C, A og G. U, eller uracil, erstatter tymin (T) fra DNA. Dette gir 64 mulige triplettkombinasjoner. Kombinasjonen AUG leses som startpunkt i begynnelsen av en sekvens, men som metionin (Met) inne i en sekvens.
classic tall ugg boots on sale Den Genetiske Koden